close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 czerwca 2017

  30 czerwca 2017 r. Polska kończy roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Grupa Wyszehradzka, skupiająca, obok Polski, Czechy, Słowację i Węgry, pozostaje podstawową formą zaangażowania Polski we współpracę regionalną w Europie Środkowej.

  Dzięki inicjatywom politycznym oraz wzmacnianiu solidarności regionalnej, zwłaszcza w sprawach z agendy UE, prezydencja w V4 potwierdziła aktywną rolę Polski w Europie Środkowej.

   

  W ramach prezydencji w V4 koncentrowano się na problematyce europejskiej. Stanowisko V4 silnie wybrzmiewało na forum unijnym, budując tym samym w V4 poczucie wspólnoty interesów. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie takich zagadnień jak reforma i przyszłość UE, Brexit i wyzwania związane z migracją do UE. Postulaty V4 dot. przyszłości UE uzgodnione przez premierów państw V4 podczas szczytu w Warszawie (2.03.2017) znalazły odbicie w Deklaracji Rzymskiej.

   

  Do zasadniczych dla V4 zagadnień w okresie ostatnich 12 miesięcy zaliczyć należy również jednolity rynek UE, w tym rynek cyfrowy, współdziałanie w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności w państwach V4, konsultacje dot. polityki spójności i przegląd Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 oraz politykę klimatyczną i energetyczną.

   

  W obszarze bezpieczeństwa kluczowym celem dla Polski w trakcie przewodnictwa w V4 było wspieranie procesu wdrażania decyzji Szczytu NATO zorganizowanego w 2016 r. w Warszawie. W ramach prezydencji odbyły się poświęcone tym sprawom spotkania ministrów obrony i spraw wewnętrznych, szefów Sztabów Generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej, a także sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego i doradców prezydentów ds. bezpieczeństwa narodowego państw V4.

   

  W wymiarze  zewnętrznym w ramach przewodnictwa koncentrowano się na wspólnej aktywności V4 wobec bliskich partnerów: państw Nordyckich i Bałtyckich, Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, a także Beneluksu. Wyrazem otwartości było wykorzystywanie formuły V4+ w realizacji inicjatyw w polityce zagranicznej oraz działaniach sektorowych.

   

  Powyższe wpisywało się w działania służące poszerzeniu bazy regionalnej współpracy, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć także przełożenie np. na dalszą poprawę współdziałania w innych formatach współpracy w szerszym regionie Europy Środkowej.

   

  Od 1 lipca 2017 r. roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej będą sprawować Węgry.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: