close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ARCHIWUM 2013, 2012, 2011

 • 15 listopada 2013

  Muzeum Historii Polski ma przyjemność ogłosić otwarcie stypendiów dla cudzoziemców zainteresowanych historią Polski.

  Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

   

  Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 3 miesięcy. Wysokość stypendium to 1000 euro brutto na każdy miesiąc.

   

  Stypendysta sam pokrywa z tej sumy koszty podróży i zakwaterowania.


  Stypendia przyznawane są zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy. O stypendium można ubiegać się wielokrotnie.


  Muzeum Historii Polski jako państwowa instytucja kultury włączyło się w działania na rzecz promocji otwartej nauki i jak najszerszej dostępności efektów pracy wspieranej ze środków publicznych. W związku z tym, począwszy od VII edycji, powstałe w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons.


  17 października otwarta została VII już edycja konkursu. Termin składania zgłoszeń upływa 16 grudnia 2013 r.

  Wyniki ogłoszone zostaną do końca stycznia 2014 r. 


  Szczegółowe informacje o zasadach konkursu, finansowanych działaniach, wolnych licencjach i wymaganiach wobec ubiegających się o stypendium znajdują się na stronie  http://www.stypendia.muzhp.pl/


  Uwaga: Nowy regulamin stypendium dotyczący 7 edycji będzie dostępny od 28 października 2013.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: