close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ARCHIWUM 2013, 2012, 2011

 • 23 listopada 2013

  Wizyta w Kantonie oraz zorganizowane z inicjatywy i przy wsparciu merytorycznym placówki spotkania z partnerami chińskimi wpisały się w ramy postanowień Memorandum of Understanding pomiędzy miastami Łódź i Kanton.

  Program kantońskiej części wizyty Prorektor Lucyny Woźniak w Chińskiej Republice Ludowej obejmował spotkania z władzami wiodących uczelni wyższych miasta: Southern Medical University, Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) oraz Biura Zdrowia Rządu Ludowego Miasta Kanton.

   

  Podczas spotkania Prorektor Lucyny Woźniak z Zastępcą Rektora Southern Medical University, prof. GAO Tianmin uzgodniono, że zainicjowane przez placówkę kontakty między Uczelniami zaowocują w najbliższej przyszłości podpisaniem listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy. Współpraca międzyuczelniana początkowo realizowana będzie w formie krótkoterminowych wymian studentów i pracowników naukowych, a  w przyszłości, także w ramach studiów łączonych.

   

  Możliwości współpracy z Guangdong University of Foreign Studies w Kantonie omówione zostały podczas spotkania Prorektor Lucyny Woźniak z prof. LIANG Xuehong, Dziekanem Instytutu Edukacji i Studiów Międzynarodowych GDUFS. Wstępnie uzgodniono, że współpraca ta mogłaby zostać zainicjowana w czerwcu 2014 roku udziałem pracowników naukowych i studentów Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Forum Psychologicznym organizowanym w Kantonie przez GDUFS.

   

  Na gruncie współpracy pomiędzy miastami Łódź i Kanton omówiono możliwość przygotowania w roku 2014 wizyty studyjnej w Łodzi rektorów wiodących uczelni kantońskich w celu  zapoznania się z uczelniami łódzkimi i możliwościami nawiązania kontaktów bezpośrednich.

   

  Podczas spotkania Prorektor Lucyny Woźniak z prof. ZHANG Li, Zastępcą Dyrektora Generalnego Biura Zdrowia Rządu Ludowego Miasta Kanton omówiono możliwość zainicjowania w 2014 roku współpracy z Biurem Zdrowia Rządu Ludowego Miasta Kanton poprzez udział przedstawicieli administracji i środowiska naukowego Kantonu w międzynarodowym kongresie organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: