close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ARCHIWUM 2013, 2012, 2011

 • 18 października 2013

  Zainteresowanie Chin współpracą z Polską jako stabilnie rozwijającym się państwem europejskim potwierdziło się podczas wizyty w miastach Shenzhen i Zhuhai delegacji Województwa Pomorskiego i misji gospodarczej pomorskich przedsiębiorstw.

  Wizyta miała miejsce w dniach 14-17 października 2013 r. Oprócz pomorskiego biznesu Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Panu Mieczysławowi Strukowi, towarzyszyli przedstawiciele władz wiodących miast Województwa Pomorskiego (Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska), Portu Morskiego Gdynia, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencji Rozwoju Pomorza, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

   

  Polskie stoisko Invest in Pomerania na targach China (Shenzhen) International Logistics & Transportation Fair (CILF 2013) w Shenzhen prezentowało ofertę pomorskich portów i przedsiębiorstw aktywnych w sektorze logistycznym. Podczas towarzyszącego targom seminarium polsko-chińskiego, z udziałem Delegacji Województwa Pomorskiego, przedstawiono ofertę inwestycyjną Województwa Pomorskiego oraz pomorskich przedsiębiorstw z branży logistycznej, IT i utylizacji odpadów elektronicznych.

   

  Marszałek Mieczysław Struk, przedstawiciele wiodących miast Pomorza i biznesu pomorskiego spotkali się z Wicemerem miasta Shenzhen, Panem ZHANG Wen. Podczas przeprowadzonych rozmów jako potencjalne obszary współpracy wskazane zostały: rozwój połączeń między portami Województwa Pomorskiego i Shenzhen, inwestycje z sektora high tech, rozwój zielonych technologii, zarządzanie miastami, turystyka współpraca gospodarcza. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprosił delegację miasta Shenzhen do odwiedzenia Pomorza.

   

  Podczas spotkania Delegacji Województwa Pomorskiego z kierownictwem koncernu Huawei w Shenzhen podpisano listy intencyjne o współpracy pomiędzy Huawei i Invest in Pomerania, oraz firmami „Zenit” Laboratorium Badawcze i Sprint S. A.

   

  Zorganizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Kantonie i Kancelarią Spraw Zagranicznych Rządu Ludowego Miasta Zhuhai polsko-chińskie seminarium inwestycyjne w Zhuhai zgromadziło przedstawicieli lokalnych izb handlowych i zrzeszeń przedsiębiorców. Prezentacje multimedialne polskich firm oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych Pomorza i Słupska spotkały się z żywym zainteresowaniem chińskich uczestników.

   

  Z okazji seminarium inwestycyjnego odbyło się spotkanie Marszałka Mieczysława Struka z Wicemer miasta Zhuhai, Panią Long Guangyang. Podczas rozmów obie strony poruszyły kwestie możliwości dalszego wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach. Pani Wicemer LONG Guanyang  przedstawiła rozwój miasta i Specjalnej strefy Ekonomicznej Zhuhai. Jako obszary potencjalnej współpracy wskazała m.in. przemysł turystyczny oraz rozwijający się w Zhuhai przemysł jachtowy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele partnerskiej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy wspomnieć, iż porozumienie o współpracy pomiędzy Strefami zostało podpisane w roku 2011, przy aktywnym wsparciu placówki.

   

  Misja gospodarcza i wizyta Delegacji Województwa Pomorskiego w Shenzhen i Zhuhai cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Kantonie jej przebieg relacjonowały m.in. Agencja Informacyjna Xinhua, stacje telewizyjne Guangdong TV i Shenzhen TV, dzienniki lokalne, m.in.: Shenzhen Tequbao, Zhuhai Tequbao, tygodnik Private Economy News. Także z inicjatywy placówki Biuro Agencji Informacyjnej Xinhua w Kantonie opracowało raport specjalny nt. wizyty, oraz udostępniło stronę internetową poświęconą Polsce i Województwu Pomorskiemu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: