close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 stycznia 2019

  Zachęcamy do pozostania lub dopisania się do listy poprzez przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Szanowni Państwo,
   

  z uwagi na przepisy o przetwarzaniu danych osobowych: art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwracamy się z prośbą do osób chcących pozostać/znaleźć się na liście kontaktowej Polonii zamieszkującej okręg konsularny Konsulatu RP w Kantonie o przesłanie:
   

  - aktualnych danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania);

  - skanu podpisanej odręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór).
   

  Powyższe informacje należy przesłać e-mailem na adres Konsulatu (kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl) w terminie do 22 lutego 2019 rW przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte z listy kontaktowej.
   

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych dostępną tutaj.
   

  Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji obywatelom polskim, którzy nie zapisali się na listę kontaktową Konsulatu.
   

  Z poważaniem

  Konsulat Generalny RP w Kantonie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: