close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • NUMER PESEL

 •  

  Numer PESEL zamieszcza się w dokumentach paszportowych.

   

  O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się wydanie dokumentu paszportowego  - występuje konsul, nie pobiera się opłaty za tę czynność.

  Osoba zainteresowana składa w tym celu: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.

   Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:

  - wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL (wojewoda nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego bez numeru PESEL),

  - przyjęcie przez konsula odpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego do sprawy wydania  paszportu  tymczasowego (organ paszportowy w Polsce nie ma takiej możliwości).

   

  Możliwość wydania przez konsula paszportu tymczasowego bez numeru PESEL w przypadku dzieci nowonarodzonych za granicą – stanowi dla ich rodziców udogodnienie w sytuacjach, kiedy posiadanie dokumentu tożsamości dziecka jest pilnie wymagane lub wskazane.

  Jednakże zaleca się, aby rodzice bez zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego w sprawie o wystąpienie przez konsula o nadanie  numeru PESEL (do sprawy wydania paszportu).

  Uwaga: Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.