close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Każdy obywatel polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

   

  Konsul zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz miejscowych z prośbą o informacje. Niemniej jednak konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

  Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.


  Jakie czynności może wykonać konsul?

   

  utrata lub kradzież dokumentów

  Konsul sprawdza tożsamość poszkodowanej osoby i może wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   

  utrata pieniędzy:

  Najszybszym sposobem przekazywania pieniędzy z Polski w wypadkach losowych (w ciągu kilkunastu minut od momentu dokonania wpłaty, środki można podjąć w Chinach) jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi, np. Western Union.

   

  Konsul może również pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  NBP 0/0 Warszawa
  nr9310101010000 7942230000000
  paragraf 8533031122

   

  Pieniądze przesłane przez kogoś z rodziny lub znajomych można podjąć w jednej z agencji Western Union działających na terenie Chin.. Kompletną listę znaleźć można na stroniehttp://www.westernunion.com/

   

  Western Union w Polsce:
  infolinia: 0801 120 224
  http://www.westernunion.com.pl/

   

  Jeżeli utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku napadu rabunkowego lub kradzieży, potwierdzonego raportem z policji, w uzasadnionych przypadkach konsul może wypłacić drobną kwotę pieniężną (podlegającą zwrotowi lub zwolnioną od zwrotu - tzw. bezzwrotna zapomoga), na czas oczekiwania na przekaz z Polski.

   

  aresztowanie

  W przypadku aresztowania lub zatrzymania w innej formie konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  zgon

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

   

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
  • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
  • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy.
  • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: