close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • FOTOGRAFIA

 •  

  Zdjęcie paszportowe musi spełniać kryteria ICAO (Międzynarodowa Organizacja LotnictwaCywilnego) w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi kryteriami:

   

   ZDJĘCIE WZORCOWE:

   

  Przykład fotografii Zdjęcie wzorcowe

   

  FORMAT ZDJĘCIA:

   

  • szerokość 35mm / wysokość 45mm;
  • Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36mm; Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia
  • Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem).

   

  UWAGA:

  • Osoba z wrodzoną lub nabytą wadą wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy - wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Możliwym jest złożenie przez osobę małoletnią do ukończenia 5 roku życia fotografii z wyłączeniem niektórych wymaganych elementów wizerunku twarzy, np. zamknięte usta, otwarte oczy, etc.

  Zdjęcie wzorcowe

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: