close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • UMIEJSCOWIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 •  

  UMIEJSCOWIENIE (TRANSKRYPCJA) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

  (zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego)

   

  • Zagraniczny akt stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego w Polsce:

  a) właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju (w przypadku rejestracji aktu urodzenia właściwe jest miejsce zamieszkania jednego z rodziców dziecka, w przypadku rejestracji aktu małżeństwa - miejsce zamieszkania jednego z małżonków),

  b) właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju (w przypadku rejestracji aktu urodzenia dziecka właściwe jest ostatnie miejsce zamieszkania jednego z rodziców, a przypadku rejestracji aktu małżeństwa - ostatnie miejsce zamieszkania jednego z małżonków),

  c) w razie gdy wnioskodawca nie zamieszkiwał w kraju właściwy jest Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

   

  Rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego można dokonać na trzy sposoby, tj. osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie.

   

   

  UWAGA: chińskie dokumenty urzędowe, w tym akta stanu cywilnego wymagają uprzedniej legalizacji w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (vide: Informacje konsularne, Sprawy prawne, Legalizacja dokumentów).

   

  W przypadku rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie wymagane są następujące dokumenty:

   

  AKT URODZENIA

  1. Podanie o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego (vide: Informacje konsularne, Formularze do pobrania).
  2. Zalegalizowany chiński dokument poświadczający urodzenie (Birth Certificate – medyczne świadectwo urodzenia).
  3. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców z adnotacją o nazwisku noszonym przez dzieci.
  4. Protokół zgłoszenia urodzenia dziecka (vide: Informacje konsularne, Formularze do pobrania).
  5. Kopie paszportów rodziców

   

  AKT MAŁŻEŃSTWA

  1. Podanie o zarejestrowanie  w polskich księgach stanu cywilnego (vide: Informacje konsularne, Formularze do pobrania).
  2. Zalegalizowany chiński dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia (dot. obywateli polskich)
  4. Zalegalizowany chiński dokument poświadczający datę i miejsce urodzenia oraz imiona i nazwiska rodziców (dot. obywateli chińskich).
  5. Oświadczenie o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu aktu małżeństwa (vide: Informacje konsularne, Formularze do pobrania).
  6. Podanie o uzupełnienie aktu małżeństwa (vide: Informacje konsularne, Formularze do pobrania).
  7. Kopie paszportów.

   

  UWAGA: podpisy na podaniach i oświadczeniach powinny być poświadczone przez konsula (osoba składająca podpis musi stawić się osobiście w konsulacie wraz z dokumentem tożsamości)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: