close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Odbiór paszportów (dla wniosków złożonych w Konsulacie) oraz negatywnych decyzji wizowych (dla wszystkich wniosków): od poniedziałku do piątku od 8:30 do 11:30 oraz od 12:30 do 16:00.

   

  Konsulat Generalny RP w Kantonie uprzejmie informuje, iż od dnia 15 września 2011 r., wnioski o wydanie zarówno wiz Schengen, jak i wiz krajowych będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wniosku wizowego w systemie e-Konsulat. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

   

  System e-Konsulat to aplikacja w sieci publicznej Internet dostępna w ośmiu językach, w tym polskim i angielskim, umożliwiająca:

   

  •  rezerwację terminu wizyty w urzędzie

  E-konsulat umożliwia elektroniczne rezerwowanie terminów wizyt w godzinach pracy okienka konsularnego urzędu.

  Po zarejestrowaniu się, dla pewności należy wydrukować potwierdzenie umówienia wizyty na wybrany dzień i godzinę (w przypadku spraw wizowych również formularz wizowy).

   

  Przy rejestracji prosimy nie używać polskich liter, gdyż system e-konsulat ich nie akceptuje i uniemożliwia rejestrację. Jeśli w systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Konsulat Generalny jest zamknięty lub dla danej usługi nie przyjmuje się interesantów.

   

  Osoby zarejestrowane przy pomocy wyżej podanej strony będą przyjmowane zgodnie z kolejnością rejestracji.

   

  • wypełnienie on-line formularza wizowego oraz jego wydrukowanie

  Funkcja ta dotyczy cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy i wspomaga poprawne wypełnienie wniosku, a następnie jego wydrukowanie.

   

  • elektroniczną rejestrację formularza wizowego na placówce 

  Niniejsza funkcja pozwala nie tylko na poprawne wypełnienie formularza on-line, ale również na jego elektroniczne przesłanie do placówki. UWAGA: Przekazanie wniosku w formie elektronicznej do urzędu nie oznacza jego automatycznego przyjęcia. Nie biegnie również od tego momentu termin na jego rozpatrzenie, ani też nie zwalnia to aplikanta z obowiązku osobistego dostarczenia własnoręcznie podpisanego formularza.

   

  Zapoznaj się z E-Konsulatem!

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: