close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ŚRODKI FINANSOWE

 •  

  KWOTY WYMAGANE DLA PRZEKROCZENIA GRANICY, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy - (Dz.U. 2003, Nr 178, poz. 1748 i Nr 232, poz. 2341).

   

   W powyższym rozporządzeniu określone są następujące kwoty:

   

   - kwotę 100 PLN  na każdy dzień pobytu w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 500 PLN albo równowartość w walutach obcych,

   - kwotę 50 PLN na każdy dzień pobytu w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 300 PLN albo równowartość w walutach obcych,

  - kwotę 20 PLN na każdy dzień pobytu, jednak nie mniej niż 100 PLN, albo równowartość w walutach obcych w przypadku uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowych lub osób mających opłacone koszty pobytu w Polsce albo osób przyjeżdżających do Polski do placówek leczniczo-sanatoryjnych,

   - kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, na pobyt nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

   - kwotę 150 PLN albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, na pobyt nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

   

  Na potrzeby postępowania wizowego, cudzoziemiec chcąc udowodnić, że dysponuje wyżej wymienionymi kwotami środków utrzymania, przedstawia:

   

  - czeki podróżne lub kartę kredytową,
  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku,
  - poręczenie od osoby przyjmującej
  - bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego kraju,
  - dokument uprawniający do korzystania z posiadanego środka transportu.

   

  Ponadto cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien dysponować kwotą 300 PLN na każdy dzień pobytu w celu umożliwienia mu pokrycia kosztów leczenia albo równowartością tej kwoty w walutach obcych. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia, są:

   

  - oryginał zaproszenia;
  - polisa ubezpieczeniowa ważna na terytorium Polski.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien posiadać: 

   

   - kwotę 1 600 PLN albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w okresie pierwszych 2 miesięcy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów leczenia, na każdy dzień pobytu w pierwszym miesiącu od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: