close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY BIZNESOWE

 •  

  Wykaz dokumentów uzupełniających do wniosku wizowego, które powinny przedstawić osoby ubiegające się o wizę, które podróżują

  w celu biznesowym lub w celu odbycia krótkiego szkolenia zawodowego:

   

   

  1. paszport wraz z kopią pierwszej strony;
   

  2. kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki);
   

  3. kopia wszystkich stron hukou (zameldowanie) i oryginał do wglądu;
   

  4. kopia i oryginał do wglądu chińskiego ID;
   

  5. zgoda na pobyt stały w Chinach (dot. obywateli innych krajów aniżeli Chin);
   

  6. podróżne ubezpieczenie medyczne;
   

  7. dokument potwierdzający wypłacalność:
   

  a. wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy, bez rachunków depozytowych;
   

  b. dokument potwierdzający wypłacalność przedsiębiorstwa, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek, jeżeli przedsiębiorstwo to pokrywa koszty przejazdu i pobytu; lub
   

  c. dokument potwierdzający wypłacalność osoby składającej wniosek, jeżeli pokrywa ona koszty przejazdu i pobytu samodzielnie;
   

  d. dokument potwierdzający wypłacalność pracowników:
   

  i. zapieczętowana kopia zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek;
   

  ii. pismo pracodawcy (w języku angielskim albo chińskim z tłumaczeniem na język angielski) na papierze firmowym przedsiębiorstwa, opatrzone pieczęcią, podpisem i datą oraz wyraźnie określające:
   

  adres, numer telefonu i faksu przedsiębiorstwa;
   

  imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko w przedsiębiorstwie;
   

  imię i nazwisko osoby składającej wniosek, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy;
   

  zgoda na urlop lub nieobecność;
   

  8. zezwolenie na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek, oraz oryginał pisma od pracodawcy:
   

  a. zapieczętowana kopia zezwolenia na prowadzenie działalności;
   

  b. pismo na papierze firmowym przedsiębiorstwa, opatrzone pieczęcią i podpisem oraz określające:
   

  i. pełen adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa;
   

  ii. imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko;
   

  iii. imię i nazwisko, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy;
   

  iv. cel wizyty;
   

  v. potwierdzenie stanowiska po powrocie;
   

  vi. osobę lub podmiot, która/-y ponosi koszty przejazdu i pobytu osoby składającej wniosek;
   

  9. oryginał zaproszenia od organizatora wydarzenia lub szkolenia;
   

  10. pismo na papierze firmowym przedsiębiorstwa, opatrzone pieczęcią i podpisem oraz określające:
   

  a. pełen adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa;
   

  b. imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko;
   

  c. cel oraz czas trwania wizyty;
   

  d. szczegółowy program;
   

  e. osobę lub podmiot, która/-y ponosi koszty przejazdu i pobytu osoby składającej wniosek;
   

  f. czy sponsor zapewnia finansową gwarancję powrotu osoby składającej wniosek do Chin;
   

  11. w stosownych przypadkach dokument potwierdzający rejestrację w izbie handlowej;
   

  12. zezwolenie na pracę (w stosownych przypadkach): zezwolenie na pracę może być konieczne w następujących przypadkach:
   

  a. praktyczne szkolenie zawodowe;
   

  b. praca w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim będącym celem podróży.

   

   

   

  Uwaga: Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: