close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY DO PRACY

 •  

  Wykaz dokumentów uzupełniających do wniosku wizowego, które powinny przedstawić osoby ubiegające się o wizę, które podróżują

  w celu podjęcia pracy:

   

  1. paszport wraz z kopią pierwszej strony;
  2. kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki);
  3. kopia wszystkich stron hukou (zameldowanie) i oryginał do wglądu;
  4. kopia i oryginał do wglądu chińskiego ID;
  5. zgoda na pobyt stały w Chinach (dot. obywateli innych krajów aniżeli Chin);
  6. podróżne ubezpieczenie medyczne;
  7. oryginał zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, jeśli zezwolenie nie jest wymagane;
  8. licencja biznesowa - kopia i oryginał do wglądu - wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski;
  9. zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy dot. wykonywanej pracy / obejmowanego stanowiska. W przypadkach budzących wątpliwości, konsul może zażądać autoryzacji pisma przez lokalne Biuro Spraw Zagranicznych lub Wydział Legalizacji Departamentu Konsularnego MSZ ChRL;
  10. posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
  11. rezerwacja biletu lotniczego (akceptowany jest bilet w jedną stronę; nie należy kupować biletu przed uzyskaniem decyzji).

   

  Uwaga: Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: