close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY STUDENCKIE

 •  

  Wykaz dokumentów uzupełniających do wniosku wizowego, które powinny przedstawić osoby ubiegające się o wizę, które podróżują w celu podjęcia nauki na wyższej uczelni:

   

  1. paszport wraz z kopią pierwszej strony;
  2. kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki);
  3. kopia wszystkich stron hukou (zameldowanie) i oryginał do wglądu;
  4. kopia i oryginał do wglądu chińskiego ID;
  5. zgoda na pobyt stały w Chinach (dot. obywateli innych krajów aniżeli Chin);
  6. podróżne ubezpieczenie medyczne;
  7. oryginał świadectwa maturalnego uzyskanego w Chinach lub świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Chinach wraz z legalizacją chińskiego MSZ oraz klauzulą stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca wystawienia świadectwa;
  8. zaświadczenie z polskiej uczelni stwierdzające przyjęcie aplikanta na określony kierunek studiów;
  9. potwierdzenie dokonania wpłaty za co najmniej 1 rok akademicki (dot. studiów płatnych);
  10. potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce podczas pierwszego roku studiów (wyciąg bankowy za okres ostatnich
   6 miesięcy);
  11. potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim lub wynajęcia lokalu;
  12. rezerwacja biletu lotniczego (akceptowany jest bilet w jedną stronę; nie należy wykupywać biletu przed uzyskanie decyzji).

   

  Uwaga: Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: