close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY TURYSTYCZNE ADS

 •  

  Wykaz dokumentów uzupełniających do wniosku wizowego, które powinni przedstawić poszczególni członkowie grupy podróżującej w celach turystycznych w ramach ADS:

   

  1. paszport wraz z kopią pierwszej strony;
  2. kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki);
  3. kopia wszystkich stron hukou (zameldowanie) i oryginał do wglądu;
  4. kopia i oryginał do wglądu chińskiego ID;
  5. zgoda na pobyt stały w Chinach (dot. obywateli innych krajów aniżeli Chin);
  6. podróżne ubezpieczenie medyczne;
  7. małoletni (poniżej 18. roku życia):
   1. legitymacja uczniowska i oryginał pisma ze szkoły zawierającego:
    1. pełny adres i numer telefonu szkoły;
    2. zgodę na nieobecność;
    3. imię i nazwisko oraz funkcję osoby wydającej zgodę;
    4. notarialne poświadczenie istnienia stosunków rodzinnych lub dokument potwierdzający opiekę prawną, poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
    5. jeżeli małoletni podróżuje sam lub tylko z jednym z rodziców: notarialne poświadczenie zgody na podróż wyrażonej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a poza Chinami – przez odpowiednie organy w kraju zamieszkania;
  8. dokument potwierdzający wypłacalność osoby składającej wniosek:
   1. wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy, bez rachunków depozytowych;
   2. pracownicy:
    1. -             zapieczętowana kopia zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek;
    2. pismo pracodawcy (w języku angielskim lub chińskim z tłumaczeniem na język angielski) na papierze firmowym przedsiębiorstwa, opatrzone pieczęcią, podpisem i datą oraz określające:
     1. adres, numer telefonu i faksu przedsiębiorstwa, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek;
     2. imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko w przedsiębiorstwie;
     3. imię i nazwisko osoby składającej wniosek, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy;
     4. zgoda na urlop lub nieobecność;
   3. emeryci:
    1. dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub innych regularnych dochodów;
   4. bezrobotni:
    1. pozostający w związku małżeńskim: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów małżonka oraz poświadczony notarialnie akt małżeństwa, poświadczony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
    2. kawalerowie/panny/osoby rozwiedzione/wdowcy/wdowy: dowolny inny dokument potwierdzający regularne dochody.

   

  Uwaga: Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: